Nybörjarens guide till roulette: regler och typer av insatser

Roulette är ett av de mest efterfrågade spelen på i princip valfritt casino online och dess regler är förhållandevis enkla att tillägna sig och sedan sätta sig in i. Men trots detta bör du som nybörjare ändå bekanta dig med spelets regler och roulette bets.

Själva rouletten består av ett särskilt hjul med särskilda fack med nummer. I europeisk och fransk roulette är det 37 stycken (0 – 36), medan den amerikanska varianten av spelet har 38 i och med dubbelnollan. Enligt spelets regler sätter croupieren igång kulan i hjulets motsatta riktning och den stannar så småningom i en av hjulets fack. Om kulan har hamnat på ett nummer som funnits med i spelarens satsning kommer han att vinna. I annat fall är det huset (kasinot) som tar hem spelet.

Olika typer av insatser i roulette

Ett avgörande moment vid studerandet av reglerna för roulette är att förstå de olika varianterna av möjliga insatser, samt veta vad de genererar vid en eventuell vinst. Alla insatser i roulette delas i ”inre” och ”yttre” insatser.

Inre insatser

De inre insatserna alla nummer från 1 – 36, samt 0 (och 00 i amerikansk). Alla dessa nummer har en färg. Nollan och dubbelnollan är gröna, medan talen 1 – 36 är uppdelade i röd och svart färg, 18 på röd och 18 på svart. Här är utdelningen för de inre insatserna:

  • Insats på ett enda konkret tal har koefficienten 1:35.
  • Insats på två närliggande tal (ex. 1-2, 10-11 osv.) ligger på 1:17.
  • Insats på tre tal eller en vertikal linje (ex. 1-3, 7-9 osv.) är 1:11.
  • Insats på fyra närliggande tal genererar 1:8.
  • Insats på sex tal eller två vertikala linjer ger 1:5.

Yttre insatser

Enligt roulettens regler räknas de insatser som befinner sig vid sidan om spelplanen som yttre insatser.

  • Insats på udda eller jämnt genererar 1:1.
  • Insats på svart eller röd är lika med 1:1.
  • Insats på låga eller höga tal (antingen 1 – 18 eller 19 – 36) ger 1:1.
  • Insats på dussin (1 – 12, 13 – 24, 25 – 36) ger 1:2.
  • Insats på någon av de tre horisontiella linjerna får man 1:2 för.

Det mer eller mindre såhär den traditionella rouletten spelas. Det finns olika roulette strategy (till exempel martingale strategi för roulettespel) som en del provar på att tillämpa, men de ska vi inte gå in på här. Som syns här ovan genererar de inre insatserna högre utdelning, men det av helt förklarliga skäl, då sannolikheten att hamna rätt där är avsevärd lägre än för de yttre insatserna, vilka kan ge max 1:2. För att vinna stort behöver man alltså våga riskera och satsa så få nummer som möjligt. Vilket satsar du på?