Fakta och hemligheter bakom det berömda roulettehjulet

Hjulet till roulett kom man på under 1600-talet och hjärnan bakom det hela var Blez Pascal, en fransk fysiker, filosof och uppfinnare som strävade efter att skapa en evigt gående motor. Ett oerfaret öga kommer kanske inte att märka skillnaden mellan olika sorters roulettehjul, men vid en närmare titt så är de helt uppenbara.

Första valet – europeisk eller amerikansk roulette?

Ett av de första beslut som spelaren måste ta det mellan europeisk och amerikansk roulette. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa olika varianter består i att det i den amerikanska versionen återfinns hela två stycken 0-sektorer på hjulet. Därför har huset (kasinot) också en större fördel gentemot spelaren här.

Amerikansk roulette –  hjulet i amerikansk roulette är uppdelat i 38 olika sektorer, numrerade från 0 till 36, samt en extra sektor med två nollor (00). 18 av dessa är märkta i röd färg, 18 i svart, samt de två 0-sektorerna har ofta grön färg.

Europeisk roulette – på hjulet återfinns endast en nolla, så att detta är den bästa varianten för de som vill kompensera dispersionens inverkan. Husets fördel är lägre och på längre sikt tjänar spelaren mera eller åtminstone förlorar mindre.

Insatser på hjulet i europeisk roulette

I Europa finns några särskilda insatser som grundar sig på hjulets schema. Dealern kan göra dem när spelarna anförtror honom detta och ger sina marker. Därpå gör croupieren samma insats själv för att undvika några missförstånd.

Ett exempel på en sådan insats är ”zero play”. I det ingår följande tal: 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15. Det satsas fyra marker: en på 0 och 3, en annan på 12 och 15, tredje på 26 och fjärde på 32 och 35.

Logiken i hjulets utmärkning

Nummerordningen på hjulen i de två huvudsakliga typerna av roulette är olika och i ingetdera fallen motsvarar de någon aritmetisk följd. Detta är en av anledningarna till att det här spelet är häpnandsväckande balanserat. Nummerordningen på hjulet är väl genomtänkt för att göra spelaren förvirrad.

För en nybörjare är det väldigt svårt att tänka sig hjulets schema och förstå sambandet mellan tal och sektorer. Därför är det också svårt att märka några scheman och göra insatser på vissa särskilda delar. Mer erfarna spelare kan nummerföljden på hjulet utantill.

Visst du att hjulet i europeisk roulette har en intressant symmetri, för att om man delar upp cirkeln på nollan i två delar så kommer det på vänstra sidan vara låga svarta och höga röda tal. Högre sidan blir då sedermera höga svarta och låga röda.

Typer av fack

De som är väl insatta i roulette är beredda att offra mycket för att höja sin lönsamhet. Ett av sätten att göra det är att hitta de bästa hjulen. Skälet till att det finns så många olika sorters hjul förklaras med det stora antalet tillverkare. I en majoritet av fallen används hjul med icke djupa fack. Många hjul är försedda med skiljeväggar som är lika höga på båda sidor, men det finns även de där dessa väggar blir lägre närmare hjulets centrum. Prova spela roulette gratis och se vad som passar dig!